There was an error in this gadget

Friday, 9 December 2011

KESANTUNAN BAHASA





Kepada


Zainal  Bin Kassim
Daripada
Puan Norizan Bt Samad
( Penyelaras Unit Beruniform)
Salinan
1.      Penolong Kanan Kokurikulum
2.      Guru kelas 5 Bestari
Tarikh
16 Jun 2011
Perkara
Ketidakhadiran Aktiviti  Kokurikukum

Tuan ,

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki.

2.             Dukacita dimaklumkan tuan didapati gagal menghadiri aktiviti kokurikulum sebanyak tiga kali berturut-turut pada 11, 18 dan 25 Mei 2011. Kegagalan tuan menghadiri aktiviti kokurikulum akan menjejaskan pencapaian dalam Sijil Penilaian Kokurikulum dan akan direkodkan dalam Sijil Berhenti Sekolah.

3.                 Sehubungan itu, pihak tuan dikehendaki memberi surat  tunjuk sebab kegagalan menghadiri aktiviti kokurikulum tersebut.

Sekian untuk makluman dan tindakan. Terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,


(Norizan Bt Samad)
Guru Penyelaras Unit Beruniform
Sk Putrajaya, Presint 8(1),
Putrajaya.

No comments:

Post a Comment

Gold Clock

Daily Calendar